72003 มอเตอร์เฟืองทด 2-Speed HIGH POWER GEAR BOX H.E.
70103 เกียร์บ๊อกซ์สารพัดประโยชน์ 3 อัตราทด
1308 หัวแร้งแก๊ส + หัวเป่าลมร้อน Nakajima Kotelyzer AUTO mini 91A (3 in1)
1309 หัวแร้งแก้ส + หัวเป่าลมร้อน Nakajima Kotelyzer Model : 90 Auto II
1306 หัวแร้งแก็ส + หัวเป่าลมร้อน แบบด้ามปืน NAKAJIMA GT-01 80W japan)
82260 มอเตอร์ Mabuchi RE-260
34221 กล่องพลากสติกใส มีฝาปิด size S
933 ลังพลาสติกอุตสาหกรรม(Industrial Container) No.2
931 ลังพลาสติกอุตสาหกรรม(Industrial Container) No.1
49110 เหล็กตอก ตัวเลข 10 mm Germany
49003a เหล็กตอก ตัวอักษร 3 mm ของไต้หวัน
49005 เหล็กตอก ตัวเลข 5 mm made in taiwan
49003 เหล็กตอก ตัวเลข 3 mm ของไต้หวัน
49108 เหล็กตอก ตัวเลข 8 mm Germany
49105 เหล็กตอก ตัวเลข 0-9 ขนาด 5 mm ของ Germany
49008a เหล็กตอก ตัวอักษร A -Z ขนาด 8 mm ไต้หวัน
49008 เหล็กตอก ตัวเลข 0-9 ขนาด 8 mm ไต้หวัน
49103 เหล็กตอก ตัวเลข 3 mm Germany
49005a เหล็กตอก ตัวอักษรอังกฤษ ขนาด 5 mm ไต้หวัน
11140 มอเตอร์เกียร์ 12V, 5 rpm แกนเยื้อง เพลา 6 mm.
11150 มอเตอร์เฟืองทด DC 12V 5 rpm แกนเพลากลาง 6mm
11250 มอเตอร์เกียร์ 12V, 250 rpm แกนเพลา 6mm
11163 มอเตอร์เกียร์ 24V 163 รอบต่อนาที
11142 มอเตอร์เฟืองทด DC 12V 150 rpm แกนเพลาเยื้อง 6mm
11143 มอเตอร์เฟืองทด 12V 200 rpm แกนเพลาเยื้อง 6mm
11152 มอเตอร์เฟืองทด DC 12V 20 rpm แกนเพลากลาง 6mm
11151 มอเตอร์เฟืองทด DC 12V 10 rpm แกนเพลากลาง 6mm
11141 มอเตอร์เกียร์ 12V, 50 rpm แกนเพลา 6mm
286 ไม้บรรทัด ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว แบบแข็ง หนา
4474 เวอร์เนียนทองเหลือง 100 mm / 4 in
4475 เวอร์เนียทองเหลือง 100 mm / 4 in สเกลละเอียด 1/4, 1/2, 3/4
3322 ใบตัดฟันเลื่อยละเอียด Dia. 32 mm
3321 ใบตัดฟันเลื่อยละเอียด Dia. 25 mm
3320 ใบตัดฟันเลื่อย ละเอียด Dia. 16 mm
70168 Double Gearbox Left/Right independent 4-speed
70210 รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินข้ามสิ่งกีดขวาง (Wheel Walker)
76003 แผงรับแสงอาทิตย์ 1.5V-400mAh หรือประมาณถ่าน AA 1 ก้อน
76010 โซล่าร์เซส พร้อมฐานติตตั้ง (Solar Panel 1.5V-500mA)
92125 ชุดประกอบพลังงานแสงอาทิตย์ 4 in 1 Dinosaur
76009 โซล่าร์เซส พร้อมฐานติตตั้ง (Solar Panel 0.5V-1500mA)
92019 หุ่นยนต์แปลงร่าง Transformer Solar Robot 3 in 1
76001 รถจำลองพลังงานแสงอาทิตย์
92121 ชุดประกอบ รถไฟฟ้า ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ rechargeable
76503 รถพลังงานแสงอาทิตย์ โตโยต้า รุ่น RaRA 10
76012 ชุดรถประกอบ พลังงานแสงอาทิตย์ ของ TAMIYA
1305 หัวแร้งปืน 30W-50W
6304 แผ่นแพลท เอนกประสงค์ หนา 1 mm 30x30 cm
3344 ใบตัดฟันเลื่อย Dia. 44mm พร้อมแกน
3350 ใบตัดฟันเลื่อย Dia. 50mm พร้อมแกน
28819 ใบตัดไฟเบอร์ (Fiber Cut Discs) Dia. 50 mm

                
Sitemap หมวดหมู่